Estimácia výbraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti

Autor: Otčenášová, Alena; Repák, Michal
Vydavateľstvo: Edis
Vydanie: prvé
EAN: 9788055416458
Väzba: pevná, laminovaná
Počet strán: 182

Cena: 23,10 € s DPH

 
ks
 

Anotácia

Vedecká monografia s názvom Estimácia vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti podáva systematický, výkladovo prispôsobený prehľad poznatkov získaných na jednej strane z veľkého množstva zahraničnej literatúry, ale predovšetkým na základe dlhoročného venovania sa výskumu a prevádzkovej praxi na Slovensku v oblasti kvality elektrickej energie v distribučnej sústave. Stavová estimácia, vrátane stavovej estimácie kvality elektrickej energie, môže predstavovať veľmi prínosný nástroj pre prevádzkovateľov distribučných sústav. Avšak odborná technická komunita v oblasti riadenia prevádzky sa v súčasnosti jednoznačne nezhoduje v názore či môže dispečer rozhodovať na základe estimovaných dát, alebo výlučne na základe reálne nameraných dát. Estimácia môže a hlavne má predstavovať záložný systém na doplnenie dát ak by došlo k zlyhaniu jedného alebo viacerých meraní v distribučnej sústave, prípadne na získanie údajov z uzlov distribučnej sústavy, v ktorých nie sú realizované merania napr. z finančných dôvodov alebo na základe technických problémov.

 
 
 

Nákupný košík

 
 
 
 
 
 
elfa, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice