Tepelné turbíny a turbokompresory - Vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynu a par

Autor: Jiří Škorpík
Vydavateľstvo: CERM
Vydanie: prvé
EAN: 9788021458475
Väzba: mäkká, brožovaná
Počet strán: 256

Cena: 13,60 € s DPH

 
ks
 

Anotácia

Skripta Tepelné turbíny a turbokompresory od pana Ing. Jiřího Škorpíka, Ph.D. jsou určena pro podporu výuky shodně nazvaného předmětu ve2. ročníku nově akreditovaného magisterského programu v oboru Energetika. Navazují na již dříve vydaná skripta Lopatkové stroje stejného autora, určená pro 1. ročník magisterského studia shodného oboru.Obsahují 9 kapitol a na více jak 250 stránkách přinášejí komplexní pohled na parní a plynové turbíny a turbokompresory, jejich zapojení vtechnologii a základní konstrukční a materiálový popis nejdůležitějších částí těchto stojů. Skripta zahrnují poslední poznatky z vývoje těchto tepelných strojů a to jak venergetice, tak i vdopravě a průmyslu obecně a jsou doplněna řadou ilustračních obrázků a fotografií. To znich dělá zajímavou publikaci nejen pro studenty. Za důležité považuji zpedagogického hlediska poslední 4 kapitoly o obecném proudění plynů a par snázornými příklady. Každá kapitola je doplněna přílohami spříklady. Tím vzniká zteoretické publikace i prakticky použitelná příručku nejen pro vysokoškolské studenty, ale i proširší okruh techniků se zájmem o detailnější seznámení sturbínami a turbokompresory včetně návrhu jejich částí. Vydání takové publikace je účelné a bylo vyžadováno studenty.Rozsah skript odpovídá předmětu Tepelné turbíny I, ale do budoucna je lze použít i jako podporu nově akreditovanému předmětu Tepelné turbíny a turbokompresory, který má předmět Tepelné turbíny I nahradit.

 
 
 

Nákupný košík

 
 
 
 
 
 
elfa, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice