Regióny cestovného ruchu na Slovensku

Autor: Katarina Orságová
Vydavateľstvo: Belianum
Vydanie: prvé
EAN: 9788055717203
Väzba: mäkká, brožovaná
Počet strán: 110

Cena: 14,00 € s DPH

 
ks
 

Anotácia

Skriptá Regióny cestovného ruchu na Slovensku sú určené pre študentov bakalárskeho štúdia študijného programu Cestovný ruch na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Dielo nenahrádza existujúce odborné publikácie z geografie cestovného ruchu, keďže neobsahujú súhrnné, ale len čiastkové základy tejto vednej disciplíny. Študentom poskytuje informácie o regionalizácii Slovenska a prehľad o potenciáli územia Slovenska pre cestovný ruch v jednotlivých regiónoch. Text je rozčlenený do 22 kapitol. V prvej kapitole sú uvedené všeobecné informácie týkajúce sa regionalizácie cestovného ruchu Slovenska. Ďalšie kapitoly obsahujú informácie o 21 regiónoch cestovného ruchu. Každý región je územne vymedzený podľa Regionalizácie cestovného ruchu SR z r. 2005. V úvode jednotlivých kapitol je uvedené územné prekrytie regiónu cestovného ruchu s kultúrnymi regiónmi Slovenska podľa ich klasifikácie na stránke www.slovakregion.sk. Pri každom regióne je uvedená základná geografická charakteristika a charakteristika zdrojov cestovného ruchu na jeho území. V rámci geografickej charakteristiky sú uvedené geografické celky, chránené územia a prírodné atraktivity nachádzajúce sa na území regiónu. Zdroje cestovného ruchu sú rozčlenené podľa jednotlivých okresov, pri ktorých sú okrem kultúrno-historických pamiatok a rekreačných oblastí uvedené aj najvýznamnejšie organizované podujatia. Informácie o regiónoch sú doplnené o aktivity významné pre rozvoj územia z dlhodobého hľadiska podľa záverov hodnotení v Regionalizácii cestovného ruchu SR v r. 2005. Skriptá obsahujú dve prílohy, mapu okresov Slovenskej republiky a mapu regiónov cestovného ruchu Slovenskej republiky.

 
 
 

Nákupný košík

 
 
 
 
 
 
elfa, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice