Zbierka príkladov z prenosu tepla 4. časť - Výmenníky tepla

Autor: Karol Ferstl
Vydavateľstvo: STU
Vydanie: prvé
EAN: 9788022750400
Väzba: mäkká, brožovaná
Počet strán: 766

Cena: 30,00 € s DPH

 
ks
 

Anotácia

Vysokoškolská učebnica je piata časť päťdielneho súboru vysokoškolských učebníc venovaných riešeniu problémov z prenosu tepla. Kniha nadväzuje na teoretickú učebnicu Prenos tepla, vydanú v roku 2011, na cvičebnicu Prenos tepla Príklady, 1. časť Vedenie tepla, vydanú v roku 2014, na cvičebnicu Prenos tepla Príklady, 2. časť Prenos tepla konvekciou, vydanú v roku 2016 a na cvičebnicu Zbierka príkladov z prenosu tepla, 3. časť Prenos tepla sálaním a odparovaním, vydanú v roku 2018. Štvrtý diel cvičebnice z oblasti prenosu tepla obsahuje popri úvodných statiach z teórie výmenníkov tepla aj výpočtové príklady z okruhu rekuperatívnych, regeneratívnych a zmiešavacích výmenníkov. Táto publikácia je určená predovšetkým študentom strojníckych fakúlt pre predmety zahŕňajúce výpočty výmenníkov tepla na všetkých troch stupňoch štúdia. Môže slúžiť ako vhodná literatúra z tejto oblasti aj v iných študijných programoch fakúlt technických univerzít a vysokých škôl zaoberajúcich sa prenosom tepla a poklesom tlaku účinkom strát vo výmenníkoch, ako aj pre širokú technickú odbornú verejnosť z oblasti tepelnej techniky.

 
 
 

Nákupný košík

 
 
 
 
 
 
elfa, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice