Manažérska informatika IV

Autor: Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek, Eva Škorvagová
Vydavateľstvo: Edis
Vydanie: prvé
EAN: 9788055416601
Väzba: mäkká, brožovaná
Počet strán: 235

Cena: 26,50 € s DPH

 
ks
 

Anotácia

Táto učebnica je určená záujemcom o problematiku biznis procesov a nájdu v nej informácie týkajúce sa ich štruktúry, funkcionality a modelovania – faktorov, ktoré z pohľadu ich výkonnosti zohrávajú dôležitú úlohu. Avšak z hľadiska funkcionality biznis procesov reprezentovanej predovšetkým výkonnosťou je potrebné brať do úvahy aj ďalšie faktory, ku ktorým predovšetkým patrí informačná a znalostná podpora. Je všeobecne známe, že riadna a efektívna funkcionalita každého biznis procesu je podmienená zodpovedajúcou informačnou a znalostnou podporou, pričom za nástroje informačnej podpory biznis procesov sa pokladajú informačné systémy pracujúce nad konkrétnymi databázami a úlohu nástrojov ich znalostnej podpory preberajú znalostné (expertné) systémy. Informačné systémy sa vyznačujú nielen svojou vnútornou a vonkajšou štruktúrou, ale aj globálnou architektúrou, ktorá zobrazuje celkový pohľad na informačnú podporu biznis procesov prebiehajúcich v podmienkach daného podnikateľského subjektu. To však len jedna strana mince. Ak sa na ich informačnú podporu chceme pozrieť detailnejšie umožnia nám to zodpovedajúce čiastkové architektúry. Patrí tu: funkčná, procesná, dátová, softvérová a hardvérová architektúra. Uvedené typy čiastkových architektúr z časti korešpondujú s jednotlivým pohľadmi v rámci modelov biznis procesov, a to predovšetkým funkčným, procesným a dátovým. Z obsahu Predhovor Úvod Kapitola 1 Biznis procesy – statické a dynamické aspekt 1.1 Pojmy a princípy 1.2 Biznis procesy – statické aspekty 1.3 Biznis procesy – dynamické aspekty – funkcionalita 1.4 Biznis procesy – dynamické aspekty – výkonnosť 1.5 Informačná a znalostná podpora funkcionality biznis procesov 1.6 Modelovanie, implementácia a prevádzkovanie biznis procesov 1.7 Literatúra ku kapitole 1 Kapitola 2 Biznis procesy – statické aspekty 2.1 Biznis procesy základná charakteristika 2.2 Biznis procesy základná charakteristika 2.3 Biznis procesy horizontálna štruktúra 2.4 Metrika biznis procesov 2.5 Kvantifikácia štruktúry biznis procesov 2.6. Zhrnutie 2.7 Literatúra ku kapitole 2 Kapitola 3 Biznis procesy – dynamické aspekty 3.1 Dynamika biznis procesov – všeobecná časť 3.2 Dynamika biznis procesov - výkonnosť – kvantifikácia a modelovanie 3.3 Výkonnosť biznis procesov verzus pracovná výkonnosť zamestnancov 3.4 Výkonnosť biznis procesov verzus pracovná výkonnosť produkčných zariadení a produkčných nástrojov 3.5 Zhrnutie 3.6 Literatúra ku kapitole 3 Kapitola 4 Biznis procesy – informačná podpora 4.1 Pojmy a princípy 4.2 Štruktúra informačného systému 4.3 Architektúra informačného systému 4.4 Aplikačný softvér – jeho postavenie a úlohy v systéme informačnej podpory biznis procesov 4.5 Systémy ERP ako nástroje informačnej podpory biznis procesov 4.6 Systém SAP – jeho štruktúra a funkcionalita 4.7 Zhrnutie 4.8 Literatúra ku kapitole 4 Kapitola 5 Biznis procesy – znalostná podpora 5.1 Umelá inteligencia, umelo-inteligenčný systém, znalostný (expertný) systém ako nástroj znalostnej podpory biznis procesov 5.2 Umelá inteligencia, umelo-inteligenčný systém 5.3 Agenty 5.4 História a súčasnosť umelej inteligencie 5.5 Zhrnutie 5.6 Literatúra ku kapitole 5 Kapitola 6 Znalostný a expertný systém- štruktúra, architektúra a funkcionalita 6.1 Znalostné a expertné systémy a ďalšie súvisiace pojmy 6.2 Znalostné systémy. druhové členenie 6.3 Štruktúra znalostných systémov 6.4 Báza znalosti 6.5 Práca s bázou znalostí 6.6 Inferenčný mechanizmus (IM) 6.7 Uplatnenie umelo inteligenčných systémov pri modelovaní biznis procesov 6.8 Zhrnutie 6.9 Literatúra ku kapitole 6 Kapitola 7 Modelovanie biznis procesov 7.1 Štandardný prístup - pojmy a princípy 7.2 Modelovanie biznis procesov s využitím systému ARIS štandardný prístup – teoretická časť 7.3 Modelovanie biznis procesov s využitím systému ARIS štandardný prístup – praktická časť – analýza a návrh biznis procesov 7.4 Modelovanie biznis procesov s využitím systému ARIS štandardný prístup - praktická časť – implementácia biznis procesov 7.5 Riadenie a správa (controlling) biznis procesov 7.6 Nástroj na modelovanie biznis procesov – systém ARIS 7.7 . Modelovanie biznis procesov – lingvistický prístup 7.8 Zhrnutie 7.7 Literatúra ku kapitole 7 Kapitola 8 Implementácia biznis procesov verzus podnikové systémy 8.1 Orientácia na procesné riadenie a myslenie 8.2 Implementácia biznis procesov 8.3 Podnikové systémy 8.4 Zhrnutie 8.5 Literatúra ku kapitole 8 Kapitola 9 Riadenie a správa biznis procesov 9.1 Biznis proces controlling 9.2 Riadenie a správa zhody 9.3 Riadenie a správa rizík 9.4 Diagnostika chýb a zlyhaní v podnikaní a v biznis procesoch 9.5 Zlepšovanie biznis procesov 9.6 Kompletná prestavba (reengineering) biznis procesov 9.7 Biznis procesy – riadenie a správa 9.8 Biznis proces – postavenie a úlohy manažéra 9.9 Zhrnutie 9.10 Literatúra ku kapitole 9 Príloha A Lingvistický prístup k modelovaniu biznis procesov Príloha B Aplikácia lingvistického prístupu k modelovaniu biznis procesov v podmienkach samosprávy prípadová štúdia

 
 
 

Nákupný košík

 
 
 
 
 
 
elfa, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice