Technologickosť konštrukcií

Autor: Jozef Bronček
Vydavateľstvo: Edis
Vydanie: prvé
EAN: 9788055417240
Väzba: mäkká, brožovaná
Počet strán: 215

Cena: 28,50 € s DPH

 
ks
 

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Technologickosť konštrukcií nadväzuje na predchádzajúce odborné publikácie z oblasti konštruovania, ktoré sa vydali na Katedre konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty ŽU v Žiline. Je určená študentom strojníckych fakúlt v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu, ako aj pre technických pracovníkov pracujúcich v konštrukčnej praxi v oblasti strojárskej výroby. Učebnica je základnou učebnou pomôckou na prednášky a cvičenia z povinného predmetu Technologickosť konštrukcií, ktorý bol v rámci prestavby vysokoškolského štúdia zaradený od školského roku 2014/2015 s rovnakou učebnou osnovou pre inžinierske študijné programy. Cieľom autorov tejto knihy je pomôcť nielen študentom, ale aj konštruktérom a technikom v praxi k rýchlemu osvojeniu si najnovších poznatkov, ktoré sa týkajú procesu konštruovania a tvorby výkresovej a technickej dokumentácie pri návrhu rôznych častí technických systémov. Predložená učebnica vznikla ako spoločné dielo slovenských a českých autorov a odráža dlhodobú spoluprácu pracovníkov Katedry konštruovania častí strojov zo Žilinskej univerzity v Žiline a pracovníkov pôsobiacich na Katedře častí mechanizmů strojů na FS TU v Liberci. Z obsahu Úvod 1. Technologickosť 1.1 Technologickosť v zadaní konštrukčnej úlohy 1.2 Technologickosť v návrhu koncepcie konštrukcie stroj 1.3 Technologickosť v návrhu konštrukcie stroja 1.4 Technologickosť v rozpracovaní konštrukčnej dokumentácie stroja 1.5 Technologickosť vo výrobnej etape 1.6 Technologická príprava výroby 1.7 Technologickosť v prevádzke 1.8 Technologickosť v etape likvidácie 2. Technologickosť konštrukcií z hľadiska obrábania 2.1 Výrobné náklady obrábanej súčiastky 2.2 Voľba materiálu a polovýrobku 2.3 Rozsah obrábania ? prácnosť 2.4 Zásady navrhovania súčiastok určených na obrábanie 2.5 Kótovanie súčiastok 2.6 Tolerovanie rozmerov a geometrie súčiastok 2.7 Predpisovanie drsnosti povrchu 3. Technologickosť konštrukcií odliatkov 3.1 Lejárske technológie a materiály 3.2 Zásady navrhovania odliatkov 3.3 Konštruovanie odliatkov odlievaných v pieskových formách 3.4 Konštruovanie súčiastok odlievaných tlakovým liatím 4. Technologickosť tvárnených konštrukcií 4.1 Tvárnenie kovov 4.2 Navrhovanie súčiastok vyrábaných kovaním 4.3 Navrhovanie súčiastok tvárnených za studena 5. Konštruovanie výrobkov z plastov 5.1 Štruktúra a rozdelenie plastov 5.2 Charakteristické vlastnosti plastov 5.3 Ostatné vlastnosti plastov 5.4 Navrhovanie súčastí z plastov vzhľadom na technológiu 6. Technologickosť nerozoberateľne spojovaných konštrukcií 6.1 Zvárané konštrukcie 6.2 Spájkované konštrukcie 6.3 Nitované konštrukcie 6.4 Lepené konštrukcie 7. Technologickosť konštrukcií z hľadiska montáže 7.1 Montážne systémy 7.2 Etapy montáže 7.3 Konštrukčná dokumentácia pre montáž 7.4 Princípy technologickosti zostavenia a montáže 8. Výrobné náklady 8.1 Závislosť výrobných nákladov na konštrukcií 8.2 Príklady pomôcok na odhad relatívnych výrobných nákladov 9. Konkurencieschopnosť výrobku 9.1 Konkurencieschopnosť podniku 9.2 Úlohy konštruktéra 9.3 Problémy organizácie práce konštruktéra 9.4 Zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov konštruktérom 10. GPS 10.1 Filozofia GPS 10.2 Koncepcia noriem GPS a maticový model 10.3 Základné pravidlá používané pri tvorbe TD podľa ISO GPS 10.4 Špecifikácia a verifikácia podľa GPS 10.5 Metrologickosť konštrukcie 11. Bezpečnosť strojov 11.1 Základné informácie o bezpečnosti 11.2 Znižovanie bezpečnostného rizika 11.3 Posudzovanie bezpečnostného rizika 11.4 Úlohy konštruktéra 11.5 Príklad bezpečnostnej analýzy systému 12. Reverzné inžinierstvo 12.1 Tradiční reverzní inženýrství 12.2 Funkční reverzní inženýrství 12.3 Geometrické reverzní inženýrství 13. Prognózovaní vývoje tehnologií 13.1 Tradiční metody prognózovaní 13.2 Technology Roadmapping 13.3 Trends of Engineering Systems Evolution 13.

 
 
 

Nákupný košík

 
 
 
 
 
 
elfa, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice