Algoritmická teória grafov

Autor: Stanislav Palúch
Vydavateľstvo: Edis
Vydanie: prvé
EAN: 9788055416809
Väzba: pevná, laminovaná
Počet strán: 223

Cena: 20,00 € s DPH

 
ks
 

Anotácia

Táto publikácia je venovaná základom teórie grafov z hľadiska algoritmov vyvinutých na riešenie problémov, ktoré môžu byť formulované jej prostriedkami. Obsahuje základné grafové pojmy a tiež niektoré dôležité vety. Dôkazy týchto viet sú uvedené len vtedy, ak sú jednoduché, nepotrebujú zavedenie ďalších pojmov a pritom objasňujú študovaný pojem. Hlavný dôraz kladie autor na grafové algoritmy. Prezentuje algoritmy na hľadanie najkratšej cesty, cesty maximálnej spoľahlivosti, cesty maximálnej priepustnosti, maximálneho toku v sieti s minimálnou cenou, optimálneho zafarbenia grafu, riešenie úlohy čínskeho poštára, úlohy obchodného cestujúceho, úlohy sieťového plánovania (metóda CPM) a iné. Z obsahu Úvod 1 Základné pojmy teórie grafov 1.1 Binárne relácie 1.2 Úvodné poznámky k terminológii teórie grafov 1.3 Grafy a digrafy 1.4 Rovnost a izomorfizmus grafov 1.5 Reprezentácia grafov a digrafov 1.6 Aplikácie 1.6.1 Modelovanie reálnej dopravnej siete 1.6.2 Chemické grafy 1.7 Cvicenia 2 Algoritmy a ich zložitost 2.1 Algoritmy 2.2 Polynomiálne transformácie 2.3 NP–tažké úlohy 2.4 Heuristiky 2.5 Cvicenia 3 Trasovanie v grafoch 3.1 Sledy, tahy a cesty v grafoch a digrafoch 3.2 Súvislost grafov 3.3 Typy súvislosti digrafov 3.4 Tarryho prieskum grafov 3.5 Tr`emauxov prieskum grafov 3.6 Najkratšia cesta 3.7 Výpocet matice vzdialeností 3.8 Hladanie cyklov zápornej ceny v digrafe 3.9 Cesta maximálnej spolahlivosti 3.10 Aplikácie 3.11 Cvicenia 4 Acyklické grafy, stromy a kostry 4.1 Stromy a ich vlastnosti 4.2 Prehladávanie grafu do hlbky a do šírky 4.3 Najlacnejšia a najdrahšia kostra 4.4 Cesta maximálnej priepustnosti 4.5 Aplikácie 4.6 Cvicenia 5 Acyklické digrafy 5.1 Vlastnosti acyklických digrafov 5.2 Najkratšia a najdlhšia cesta v acyklických digrafoch 5.3 Metódy casového plánovania 5.4 Klasická interpretácia metódy CPM 5.5 Aplikácie 5.5.1 Prioritný strom – halda 5.6 Cvicenia 6 Pochôdzky v grafoch 6.1 Eulerovské tahy 6.2 Úloha cínskeho poštára 6.3 Úloha obchodného cestujúceho – TSP 6.4 Dalšie heuristiky pre TSP 6.5 Aplikácie 6.6 Cvicenia 7 Toky v sietach 7.1 Siete a toky v sietach 7.2 Rezervná a zväcšujúca polocesta 7.3 Fordov–Fulkersonov algoritmus 7.4 Siete s viacerými zdrojmi a ústiami 7.5 Najlacnejší tok danej velkosti 7.6 Aplikácie 7.7 Cvicenia 8 Farbenie grafov 8.1 Rovinné grafy 8.2 Chromatické císlo a k-zafarbitelnost 8.3 Heuristiky pre farbenie grafu 8.4 Aplikácie 8.5 Cvicenia 9 Niektoré dalšie tažké úlohy 9.1 Centrá a mediány 9.2 Kliky a maximálne nezávislé množiny 9.3 Dominujúce množiny 9.4 Aplikácie Anglicko – slovenský slovnícek Register Literatúra

 
 
 

Nákupný košík

 
 
 
 
 
 
elfa, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice